logo
 • LIVIA's ROOM
  In Rome, February 2019, On the roof top of Circolo Scandinavo in Trastevere.
 • LIVIA's ROOM
  in Rome February 2019
 • LIVIA's ROOM
  in Rome February 2019
 • LIVIA's ROOM
  In Rome, February 2019
 • LIVIA's ROOM
  In Rome February 2019. Performers Tiril Pharo and Idun Vik
 • LIVIA's ROOM
  in Rome, February 2019 Performers Ameli Isungset Agbota and Tiril Pharo
 • LIVIA's ROOM
  in Rome, February 2019

LIVIA’s ROOM

Writer/director: Lene Therese Teigen              READ/LES: PREPRODUCTION PROJECTS – LIVIA’s ROM FORPROSJEKTER

Producer: Ingvild Bjørnson
Visual Artist: Ingrid Aarset
Composer: Thuridur Jonsdottir
Light Designer: Thomas Bruvik
Performers: Idun Vik, Lisa Colette Bysheim, Ameli Agbota, Tiril Pharo, Sverre Breivik
Dramaturge: Elin Grinaker
Advisor/Livia-expert: Lovisa Brännstedt

«Livia’s Room» is an interdisciplinary artistic project inspired by a subterranean room with frescoes on all walls: A grand variety of species of trees, bushes, flowers and birds in a forest landscape of bluish-turqoise colors. The garden room was originally part of Villa di Livia just outside Rome, likely a cool retreat in the hot summer months in the roman period for Livia, the emperor Augustus’ wife, now exhibited at the National Museum in Rome. Livia was a central advisor for her husband and did not keep the boundaries for what a women should and could do. Her reputation as one of the most evil women in world history is based on texts written by historians from the roman period, who could not accept that women had power. With a reference to Virginia Woolfs «A room of one’s own» we are making the room into the main character, and the base for a time expanding story about the position of women both now and then. We want to create atmosphere and situ-ation through text, sound, textile and bodies, and will invite to sensual experiences as well as time expansion. The audience will be taken inside and outside a changing room which will embrace past and present, sense and sensibility, space for breathing and for action.

September 2020 at Cornerteatret Bergen: The text is ready! With performers Sverre Breivik, Ameli Isungset Agbota, writer/director Lene Therese Teigen, performers Lisa Bysheim and Idun Vik. Performer Tiril Pharo is the photographer!

Program for the conference «LIVIA’s ROOM» IN CONTEXT, Rome 15th and 16th of February

PhD Magdalena Öhrman, senior lecturer in classics, University of Wales: «Ett stort tack för att jag fick vara med på de fantastiska Livias rum-dagarna i Rom. Det var en underbar upplevelse att få arbeta tillsammans med ditt team, få insikt i hur ni arbetar tillsammans och få vara med vid work-in-progress föreställningen. Som forskare med tjänst betald med allmänna medel frågar jag mig ofta om mitt arbete verkligen är relevant och på något sätt meningsfullt för omvärlden – jag tycker ju förstås att det är spännande, men därutöver? Att få vara med i Rom var en underbar bekräftande upplevelse. Det var enastående att mötas med sådan nyfikenhet av hela teamet men framförallt att så påtagligt se och uppleva att er gestaltning av alla de tankar och funderingar som freskerna i Livias rum ger upphov till (oavsett om man närmar sig dem som akademiker eller turist, konstnär eller kvinna, eller allt på en gång) gör dem och deras långa historia mycket mer levande, mycket mer betydelsefulla, än vad ens den mest lysande och ’publika’ akademiker någonsin skulle kunna åstadkomma på egen hand. Ert arbete, både under föreställningen och under konferenstiden, fick verkligen alla mina olika infallsvinklar på och upplevelser av freskerna (som student med trötta fötter första gången i Rom, som forskare om kvinnors arbete, som frusen nordbo och resenär som njuter av Medelhavsområdets dofter och ljud) att destilleras i ett magiskt ögonblick.» Written after participating at the conference in Rome.

Preproduction is supported by Arts Council Norway, Dramatikkens Hus/NCNP, KMD/University of Bergen and Nordic Culture Fund. The conference in Rome February 15th to 16th – Supported by The Norwegian Instute in Roma, The Norwegian Embassy in Italy and Circolo Scandinavo.

Photos from Workshop#1 at KMD/University of Bergen June 2018:

Ameli Isungset Agbota

Tiril Pharo

Ameli Isungset Agbota

Lisa Colette Bysheim

Idun Vik, Tiril Pharo and Ameli Isungset Agbota

Idun Vik, Lisa Colette Bysheim, Tiril Pharo and Ameli Isungset Agbota

Ameli Isungset Agbota

Sverre Breivik

Tiril Pharo, Lisa Colette Bysheim and Sverre Breivik

Lisa Colette Bysheim

Lisa Colette Bysheim

Ameli Isungset Agbota, Idun Vik, Tiril Pharo and Lisa Colette Bysheim

 

Photos from Workshop#1 at KMD/University of Bergen June 2018:

 


AWSOM Powered