logo

http://www.wpinternational.net/

WPI arbeider med å planlegge og gjennomføre konferanser for kvinnelige dramatikere hvert tredje år. Helt siden 1986 har WPI samlet teaterkunstnere, kulturarbeidere og akademikere fra forskjellige land. Konferansene skal foregå på forskjellige steder i verden, og WPI skal videre legge til rette for kommunikasjon, møter, utvekslinger og aktiviteter mellom kvinner som jobber i teater. Videre er det vedtatt at WPI skal søke kvinner i regioner som ennå ikke er del av WPI og dermed bidra til å utvide medlemsmassen og deltagelsen til det størst mulige nettverket for kvinner i teater.

WPIs mål:

 • Å utvide mulighetene for møter, internasjonal networking og kunstnerisk utveksling.
 • Å bidra til flere muligheter for at dramatikk skrevet av kvinner skal bli produsert.
 • Å oppmuntre, skape og hjelpe kvinnelige dramatikere til utdanning og utvikling av deres håndverk.
 • Å forsvare kvinnelige dramatikeres rett til å utvikle egne kunstneriske former og kritiske standarder.
 • Å oppmuntre til studier og kritiske lesninger av dramatikk skrevet av kvinner.
 • Å støtte kvinnelige dramatikere som blir utsatt for sensur og politiske represalier på grunn av at de har brukt sin stemme og uttrykt sine ideer.
 • Å utvikle strategier for å finne frem til kvinnelige dramatikere i land som ikke er medlem av WPI.

 

NESTE KONFERANSE BLIR I OKTOBER 2018 i SANTIAGO DE CHILE – Følg med på facebook

 

 WPI 2015-2018

Management Committee:

Amy Jephta                        President, South Africa

Marcia Johnson                 Vice­president, Canada

Karen Jeynes                      Secretary, South Africa

Carolina Quintana             Conference Convenor, Chile

Patricia Olwoch                  Member at large, Uganda

Rosemary Johns                Member at large, Australia

Jeannie Haughton             Member at large, Australia

Ninna Tersman                  Member at large, Sweden

 

Host Committee, Chile

Sally Campusano Torres   Director, Chile

 

 

Senior Advisors

Anna Kay France, USA

Jyoti Mhapsekar, India

Lynn Hayes, USA

Lene Therese Teigen, Norway

Linda Parris-Bailey, USA

Julie Holledge, UK/Australia

Sandra Shotlander, Australia

Malou Jacob, the Philippines

Ratna Sarumpaet, Indonesia

Margareta Skantze, Sweden

Meena Natarajan, USA/India

 

 

 • WPI - HISTORIE

  1988

  Den første internasjonale konferansen ble holdt I Buffalo, NY. I Buffalo var mer enn 200 kvinnelige dramatikere samlet fra over 30ulike land. Leder for konferansen: Anna Kay France

  1989 ICWP – International Center for Women Playwrights ble stiftet i Buffalo, NY for å fortsette det arbeidet som hadde startet med konferansen og for å fungere som et senter for kommunikasjon mellom kvinnelige dramatikere på internasjonalt nivå.

  1991

  Den 2.Internasjonale Konferansen ble holdt I Toronto, Canada. IAC – International Advisory Committee ble valgt for å velge stedet for neste konferanse og for å gi råd og støtte til lederne for konferansen. Leder for konferansen: Margaret Hollingsworth.

  1994

  Adelaide, Australia var vertskap for 3.Internasjonale Konferanse og var den konfenransen som inntil da lykkes absolutt best med å ha mange internasjonale konferansedeltagere. Leder for konferansen: Julie Holledge.

  1997

  Den 4.internasjonale Konferansen ble holdt i Galway, Irland. IAC sin rolle ble utvidet og skulle nå arbeide aktivt for å få flere medlemmer involvert i planlegging og støtte til konferansen. En Organisasjonskomité bestående av 22 kjernemedlemmer arbeidet på frivillig basis. Disse var fra 10 ulike land: Australia, Egypt, England, Frankrike, Hellas, India, New Zealand, Fillippinene, Sverige og USA. Disse skapte en ny organisasjon før konferansen I 2000. IWPC stengte kontoret I Buffalo og ble et virtuelt senter, noe som begrenset tilgangen for dem som ikke hadde internett-muligheter.

  1998

  Hellas ble valgt som åsted for 5.Internasjonal Konferanse av IAC, og IAC skisserte opp en ny organisasjonsmodell, WPI.

  2000

  5.Internasjonale Konferanse ble holdt i Hellas. Mexico ble valgt som vertskap for neste konferanse.

  2003

  6.Internasjonale KOnferanse ble holdt i Manila, Fillippinene. Leder for Konferansen: Malou Jacob

  2006

  7.Internasjonale Konferanse ble holdt i Jakarta og på Bali, Indonesia. Leder for Konferansen: Ratna Sarumpaet.

  2009

  8.Internasjonale WPI-Konferanse ble holdt i Mumbai, India i november. Leder for konferansen: Jyoti Mhapsekar.

  2012

  9.Internasjonal WPI-Konferanse ble holdt i Stockholm, Sverige i august – på Riksteatern v/teatersjef Birgitta Englin. Prosjektleder for konferansen var Mireille Bergenström. Get WPIC 2012 – the final report on http://wpic.riksteatern.se

  2015

  10.Internasjonale WPI-Konferanse skal holdes i Cape Town, Sør-Afrika i juli med Amy Jephta som leder.

  2018

  11.Internasjonale WPI konferanse skal holdes i Santiago de Chile, Chile i oktober med Sally Campusano Torres som leder.

   


AWSOM Powered