logo

Arkeologene/The Archaeologists


Skrevet og regissert av Lene Therese Teigen på bestilling for Teater Ibsen i 2007/written and directed by Lene Therese Teigen on commission for The Ibsen Theatre in 2007

Scenografi/video: Tormod Lindgren
Kostymer: Christina Lindgren
Musikk/Lyddesign: Leif Winther
Lysdesign: Erik Spets Sandvik
Dramaturg: Halldis Hoaas
Skuespillere: Kjersti Posti Høgli, Frank Lie, Sylvia Salvesen, Jan Ø. Wiig og Leif Winther.
Urpremiere Skien 28. februar

Elisabeth Rygg i Aftenposten, 2.3.2007: «Stykker er ambisiøst og originalt, både i form og innhold. Forestillingen utforsker baksiden av den virkeligheten vi kjenner.»

Teksten har også blitt presentert som iscenesatt lesning ved La Mama Theatre i Melbourne/Australia mars 2013 (se lenger ned). Look further down for information in english about the staged reading in Melbourne.

HANDLING:

I Arkeologene møter vi fire norske arkeologer på kongress i Island.

Det er Clara (55), gjesteprofessor på Universitetet i Akureyri, det er Unn (35), utgravingsleder med kunnskap om de siste metodene innen teknologi, det er glass-eksperten Bjørn (55) som bor i USA, og Andreas (55) som er leder for Oseberg-senteret i Vestfold. Disse fire møtes i konferanse-salen, men blir senere også trukket ut i det islandske landskapet, for å finne svar knyttet til bildet av en perle som Clara har fått tilsendt via SMS til sin mobiltelefon.

Ute i naturen blir de fire arkeologene konfrontert med et stort smykke- og perlefunn, og levningene etter det som viser seg å være en kvinne. Det spesielle med funnet er at kvinnen ikke er gravlagt, men faktisk er funnet død i en steinur på fjellet.

For hver av de fire stiller dette funnet dem overfor fundamentale spørsmål knyttet til deres arbeid som forskere, og ikke minst i forhold til livet og relasjoner til andre mennesker. Hvem har fasit på sannheten? Kan flere tolkninger eksistere parallelt, slik som i kunsten, eller er vår felles historie utsatt for et kontinuerlig og umenneskelig sannhetskrav? Gjennom sterke møter med hverandre, naturen og historien tvinges de fire til å ta nye standpunkter til hvordan de lever og tenker. I denne forestillingen presenterer vi et virkelig arkeologisk funn. «Fjellkonan» ble funnet på Island i juli 2004. Arkeologer og andre forskere arbeider for å komme nærmere noen svar, men fremdeles er det meste uvisst om dette funnet. Dette er det rikeste enkeltstående smykke- og perlefunnet som noensinne er gjort på Island. I virkeligheten er det også mange ulike stemmer som spør: Hvem var denne kvinnen? I vår forestilling presenteres publikum for reell informasjon om funnet.

En forestilling som utfordrer idéen om at VÅR HISTORIE er sannhet. Dette handler om arkeologisk praksis, vikingtidskunnskap og menneskets iboende ønske om å finne sannheten.

IMG_3489
Slide10

 

 

 

 

 

 

Øst-Island. Her ble fjellkvinnen funnet.    Perle av rav, én av 497 perler som ble funnet.

ARKEOLOGENE – Scenograf Tormod Lindgren skriver i programmet:

Vi lever i en tid hvor vi overstrømmes av bilder. Sitter du en time foran tv’en ser du faktisk 90.000 bilder. Bilder og sekvenser som ofte forsvinner sporløst fra bevisstheten.
Arkelogene er et teaterstykke som handler om spor, om små virkelighetsfragmenter og historier som graves frem, lag etter lag. Det har mange likheter med et filmmanus og rommer en bildebevissthet, rytme og tidsopplevelse som mange vil kjenne igjen fra kinosalen. Når vi bruker virkemidler fra film i forestillingen, er det med et ønske om å trenge inn i tiden, komme dypere inn i menneskesinnet, og samtidig strekke opp horisontlinjer som går langt utover i scenerommet. Et møte mellom virkelighet og forestillinger.
The stage is a crimescene filled with fragments of stories, blindtracks and evidences. The performers are victims, vilators, witnesses. The play is over, the play is about to begin.

«THE ARCHAEOLOGISTS»
was presented as a staged reading at LA MAMA THEATRE IN MELBOURNE March 16th 2013

Supported by The Royal Norwegian Embassy in Canberra/Australia.

WITH:
Andreas: Peter Stratford / Bjørn: Phil Roberts / Clara: Jenny Seedsman / Unn: Claire Nicholls / Leivur: David John Watton
Director: Rosemary Johns, Music: David John Watton, Technician: Eli Grey, Administration: Pippa Bainbridge,
Artistic director at La Mama: Liz Jones. www.lamama.com.au

DSC_1563

IMG_1273

IMG_1200


AWSOM Powered