logo

Bell Check

3

Produsert av Barske Glæder Produksjoner
Coprodusenter Det Norske Teatret
Målgruppe Voksne, Ungdom
Språk Norsk og Nynorsk
Uttrykksformer Dokumentar, Teater, Politisk teater, Multimedia
Spilleperiode 19. nov 2010
Spilletid 1 time
Nettsted Barske Glæder Produksjoner

 

Om Bell-check

Bell-check produsert av Barske Glæder Produksjoner ved Janne Langaas, var et visuelt dokumentarteater om pionerene i det norske oljeeventyret.

Les mer

Medvirkende

Lene Therese Teigen – Regissør og dramaturg

Janne Cathrin Langaas – Manus

Marianne Thallaug Wedset – Scenografi

Merete Bostrøm – Scenografi

Merete Bostrøm – Kostyme

Tov Ramstad – Lyddesign

1

Presseomtale

IdaLou Larsen, En politisk dokumentar, Klassekampen 22.11.10., http://idalou.no/pub/idalou/kritikker/?aid=1458:

«Ved å opp Nordsjø-dykkernes skjebne som rent dokumentarteater i Bell-check, utvider Janne Langaas selve teaterfeltets perspektiv.

Bell-check er langt fra teater i ordets vanlige forstand. Her er ingen handling, ingenting er diktet opp. Som det understrekes i programmet, ‘alt som sies fra scenen er hentet fra virkeligheten. Fra rapporter, fagbøker. Intervjuer med dykkere og andre fagfolk’.

Scenebildet består at fire hvite flater der skiftende videoprojeksjoner illustrerer og supplerer Janne Langaas’ beretning. Her får vi både se ni dykkere fortelle om sine erfaringer fra oljeplattformene, og to barn som undrende stiller spørsmål ved det som kommer fram. Janne Langaas fremstiller en forsker som legger fram saken, kommenterer den og iblant diskuterer med rettsinstansen…

Med Bell-check viser Janne Langaas at dokumentarteater ikke bare egner seg ypperlig til å illustrere viktige aktuelle saker, men faktisk utvider selve teaterfeltets perspektiv.»

 

Mer om Bell-check

Bell-check av Barske Glæder var en politisk dokumentar som problematiserte dykkernes nedsatte livkvalitet som en følge av den innsatsen de gjorde for å få lagt rørledninger ned mot 360 meters dyp for ilandføring av gass til anlegget på Kårstø i Rogaland.

Det viste seg at dykking på så store dyp fikk katastrofale konsekvenser for dykkernes fysiske og psykiske helse. Staten og oljeselskapene fraskrev seg alt ansvar. Mot slutten av 90-årene organiserte dykkerne seg, og flere har reist sak mot staten.

Det Norske Teatret huset forestillingen og skriver:

«På 60-talet var Noreg eit lite, karrig land i utkanten av Europa. I løpet av 70- og 80-talet utvikla landet seg til å bli eit av dei rikaste i verda. Det norske oljeeventyret handlar om Kontinentalsokkelen, delelinja og Jens Evensen, Phillips og Statoil. Pionérdykkarane var tøffe gutar med høge lønningar.  Men kven har høyrt stemmane til dei gutane som gjorde grovarbeidet nede på havbotten?»

Forestillingen var støttet av: Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Spenn.no og Fond for utøvende kunstnere.

DSC_2149

BELL-Check slutten


AWSOM Powered